Mirror leverer tjenester gjennom forretningsområdene outsourcing og advisory. Vårt tjenestespekter er rettet mot selskapers behov for en mer moderne, rasjonell og kvalitetsfokusert økonomifunksjon.

Årsoppgjør

Forberedelser og gjennomføring av årsoppgjøret med tilhørende årsrapport og ligningspapirer er et krevende arbeid. I en slik hektisk periode må fokus tas bort fra den daglige driften. Tilgang til nødvendig kompetanse vil sikre kvalitet på gjennomføringen, samtidig som arbeidsbelastningen på de ansatte vil reduseres.

Mirror sine konsulenter har lang erfaring fra arbeid med årsoppgjør for ulike virksomheter. Vi kan bistå din økonomiavdeling med følgende oppgaver:

  • Forberedelser til gjennomføring av årsavslutningen
  • Koordinere og innhente informasjon til regnskap, noter, årsberetning og ligningspapirer
  • Ajourhold, avstemming og dokumentasjon av balanseposter
  • Bistå med verdivurdering og estimater (nedskrivningsbehov)
  • Konsolidering
  • Utarbeide årsregnskap med noter og årsberetning  for selskap og konsern
  • Utarbeide ligningspapirer


Mirror kan bistå med riktige ressurser som sikrer kvalitet og effektivitet i hele prosessen.