Mirror leverer tjenester gjennom forretningsområdene outsourcing og advisory. Vårt tjenestespekter er rettet mot selskapers behov for en mer moderne, rasjonell og kvalitetsfokusert økonomifunksjon.

Regnskapskontroll

Pålitelige styringsdata er en kritisk leveranse fra regnskapsstyringen. Riktige styringsparametre, samt kvalitetskontroll av disse, er en nødvendig forutsetning for at ledelsen skal ha tillit til dataene.
 

Mirror Control

Metodeverket i Mirror Control er utviklet og tilrettelagt for å bistå virksomheter med utvikling av rammeverk for økonomisk styringsdata. Gjennom en strukturert tilnærming, bevisstgjøres virksomheten hva som er den sentrale finans- og regnskapsinformasjonen, samt hvordan man sikrer kvalitet og effektivitet i utarbeidelse av disse.

Rammene for Mirror Control skreddersys til det enkelte prosjekt. Imidlertid finnes det en del generiske aktiviteter som er grunnpilarer i de fleste prosjekter;

  • Identifisere virksomhetens styringsdata
  • Kvalitetssikre regnskapsdataene
  • Kontroll av transaksjonsbehandlingen i regnskapet
  • Kvalitetssikre integrasjoner mellom datasystemer 
  • Kvalitetssikre ajourhold og vurderinger av balanseposter og kontroll av dette (KPI-rapportering)